Indtast undertitel her

Forretningsbetingelser

Alm. forretningsbetingelser gældende for alle brands ejet af JAUCH.DK APS

Firma:

Ole Jauch Art, Creative Life, BandShot og Tisvilde Kunstskole (herefter kaldet OJABrands) er brands der ejes og drives 100% af JAUCH.DK APS CVR 39239590

JAUCH.DK APS ejes 100% af Ole Jauch
Lundebjergvej 59
3220 Tisvildeleje


Booking af opgaver:

Ved Booking af opgaver forstås en skriftlig eller verbal kontrakt, om udførsel af en fotografiske, kunstnerisk eller anden opgave, indgået mellem OJABrands og kunden. Denne kontrakt er legalt bindende og ved aflysning af kunden uden acceptabel tidshorisont (senest kl 22 dagen før) påregnes et afbestillingsgebyr på 10% af aftalte pris. Dette gebyr er til betaling under gældende betalingsbetingelser.
En booking af en opgave anses som bekræftet når kunden vender tilbage med tilsagn til fremsendte forslag om tid eller fremsendte tilbud. Indtil dette er gjort er denne tid teknisk set stadig til rådighed for andre kunder og kan bookes til anden side.
Booking af kurser/workshops:

Ved Booking af kurser eller workshop forstås en tilmelding fra en kursist til et givent udbudt kursus eller workshop.

Betaling

Efter tilmelding enten via OJABrands hjemmesider, mail eller telefonisk kontakt vil kursisten modtage en faktura på kursus- eller workshopafgiften.

Når kursisten har foretaget indbetaling er kursus- workshoptilmeldingen bindende. Betalingsperiode for et kursus eller en workshop er en uge fra modtagelse af faktura. Overskrides denne betalingsfrist må kursisten kontakte OJABrands for at sikre sig sin plads, da denne ellers udbydes.

Afbestilling

Ved afbestilling forstås afbestilling fra kursistens side.

Ved afbestilling indtil en måned før kursus- eller workshopstart refunderes 90% af prisen.
Ved afbestilling indtil 14 dage før kursus- eller workshopstart refunderes 50% af prisen.
Ved afbestilling indenfor 14 dage inden kursus- eller workshopstart refunderes prisen ikke.

Afbestilling skal foretages skriftligt og er gældende så snart kursisten har modtaget accept fra OJABrands. Herefter vil kursisten modtage refundering jf. ovenstående.

Aflysning

Ved aflysning forstås aflysning af kurset eller workshop fra OJABrands's side.

Såfremt OJABrands beslutter at aflyse et kursus eller en workshop, enten ved for få tilmeldinger eller anden pludselig opstået situation, der vil have opsættende indvirkning på afvikling af kurset, vil alle kursister få refunderet det fulde indbetalte beløb.

Ændringer i tid og sted

Såfremt OJABrands af opsættende grunde, er nødsaget til at ændre i tid for et planlagt kursus eller workshop, vil alle tilmeldte kursister, blive informeret og dem, der ikke er istand til at deltage på den nye tid, vil få deres afgift refunderet.

Såfremt OJABrands beslutter at ændre sted for afholdelse af et kursus og dette ikke har opsættende indvirkning på selve kurset, vil alle deltagere blive informeret. Såfremt en deltager af denne grund vælger at afbestille sin deltagelse, vil kursisten blive refunderet efter de før optalte regler.

Såfremt OJABrands beslutter at ændre sted for afholdelse af et kursus eller workshop og dette har opsættende indvirkning på selve kurset, vil alle deltagere blive informeret. Såfremt en deltager af denne grund vælger at afbestille sin deltagelse, vil kursisten blive refunderet efter de før optalte regler.


Kontrakt:

Ved kontrakt forstås en aftale indgået mellem OJABrands og kunden. Kontrakten specificere den eller de konkrete opgaver OJABrands skal løse for kunden. En kontrakt kan være en specifik aftale baseret på et tilbud eller for mindre opgaver, en skriftlig accept af et tilbud. Skriftlig accept kan være på mail.Tilbud på opgaver:

Opgaver, der ikke er af fotografisk eller kunstnerisk karakter, defineres som andre opgaver og kan omfatte; kreativ sparring, privat eller kreativ coaching, konsulentopgaver eller ikke standard kurser eller wokshops.

Et tilbud på udførsel af en opgave gives på skrift. Gyldighed af tilbuddet specificeres i tilbuddet. Bekræftes tilbuddet ikke indenfor gyldighedsperioden, betragtes tilbuddet som ikke gældende. Kunden kan herefter anmode om fremsendelse af nyt tilbud.


Fotografiske opgaver:

Fotografiske opgaver omfatter alle typer opgaver der indebære fotografering som f.eks. portrætter, virksomhedsbilleder, Interiørbilleder etc.

Et tilbud på udførsel af en fotografisk opgave gives på skrift. Gyldighed af tilbuddet specificeres i tilbuddet. Bekræftes tilbuddet ikke indenfor gyldighedsperioden, betragtes tilbuddet som ikke gældende. Kunden kan herefter anmode om fremsendelse af nyt tilbud.


Leveringstid:

Leveringstiden på en opgave eller en fotografisk opgave specificeres i tilbuddet.


Levering af varen:

Levering af varen, hvad enten det er en opgave eller en fotografisk opgave specificeres i tilbuddet.

Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser for en given opgave eller fotografisk opgave er specificeret på tilbuddet.

Såfremt opgaven er af et væsentligt tidsmæssigt omfang kan der indgås aftale om delbetaling.

Såfremt intet andet er specificeret er standard betalingsbetingelserne 14 dage netto.


Priser:

Alle priser til erhverv er eksklusive 25% moms.
Alle priser til private er inklusive 25% moms.

Kørsel er eksklusiv og specificeres i tilbuddet. Kørsel påregnes efter statens takster for kørsel (for 2018, 3,54kr pr kørt km)


Ophavsret:

Som udgangspunkt tilhører alle rettigheder (billeder, koncepter, kurser, workshops, foredrag) OJABrands.

Der kan indgås aftale om frikøb eller andre former for rettighedsoverdragelse. Dette vil fremgå af det konkrete tilbud og opgavebeskrivelse.

Evt. ophavsret eller brugsret til billederne eller værkerne overdrages først til kunden ved betaling af den udstedte faktura.